Các Tài Khoản Thanh Toán Của Oanh Candy:

1. MB BANK 
– Số tài khoản: 0821888888888
– Chủ tài khoản: PHAN THI KIEU OANH
– Chi nhánh: HCM

2. VP BANK – VIET NAM THỊNH VƯỢNG
– Số tài khoản: 214098587
– Chủ tài khoản: PHAN THI KIEU OANH
– Chi nhánh: HCM

3. Ngân Hàng TMCP Quốc Tế
– Số tài khoản: 016234322
– Chủ tài khoản: PHAN THI KIEU OANH
– Chi nhánh: HCM

4. Tài Khoản Momo
– Số tài khoản: 070 652 2226
– Chủ tài khoản: PHAN THI KIEU OANH